Circuit Ricardo Tormo

L’Escola de Seguretat Viària del Circuit naix amb l’objectiu d’educar els més menuts en matèria de Seguretat Viària des d’unes instal·lacions situades en una zona emblemàtica: el Circuit de la Comunitat Valenciana. El Circuit, a més d’organitzar els més importants esdeveniments del motor entre moltes altres funcions, enguany arranca amb un nou projecte recolzat per AVAE Escola de Conductors. L’escola disposa de més de 20.000 m2 de superfície, una ubicació estratègica a la Comunitat Valenciana i un clima que constitueix garantia d’èxit.

La Seguretat Viària persegueix la formació en el comportament del ciutadà com a usuari de les vies públiques, en qualsevol de les seues versions: vianant, viatger o conductor, en un procés que abasta totes les edats: xiquets, adolescents, adults i majors.

Des de l’Escola de Seguretat Viària del Circuit Ricardo Tormo, volem sensibilitzar als escolars sobre la importància de la prevenció i la necessitat d’una mobilitat segura, de fomentar hàbits responsables, millorar valors com ara el companyerisme, el respecte o el treball en equip, al mateix temps que es realitza una acció social, educativa i pedagògica

Objectius

El compromís en matèria de Seguretat Viària que constitueix la base per al programa d’Educació en Seguretat Viària, és el següent:

  • Vetlar per la seguretat i el comportament responsable dels usuaris
  • Preparar als futurs vianants, viatgers i conductors de vehicles
  • Informar i utilitzar els mitjans adequats per a millorar la seguretat viària

Respectar les normes de circulació, per a un ús ordenat i segur de les vies.

Destinataris

 • Alumnat d’Educació Infantil: fins els 6 anys
 • Alumnat d’Educació Primària: des dels 6 fins als 12 anys
 • Alumnat d’Educació Secundària: dels 12 als 16 anys

Continguts

Els continguts del programa es treballen d’acord amb la conducta viària que mostren els alumnes segons la seua edat.

 • Tipus d’usuari: Vianant
  • Parts de la via pública.
  • Tipus de vehicles en el trànsit.
  • Normes bàsiques de circulació.
 • Tipus d’usuari: Viatger
  • Seguretat en el transport escolar i públic
  • Seguretat en el vehicle familiar
  • Comportament en els desplaçaments.
 • Tipus d’usuari: Conductor de bicicleta
  • Normes i senyals.
  • Elements de seguretat.
  • Normes bàsiques de circulació.
 • Tipus d’usuari: Conductor de ciclomotor
  • Normes i senyals.
  • Elements de seguretat.
  • Normes bàsiques de circulació.

Accidents de trànsit: causes i conseqüències.

Professors

L’equip docent encarregat de transmetre els coneixements i dinamitzar les activitats, així com d’estimular actituds positives i motivar a l’alumnat està format per professors de formació viària d’AVAE Escola de Conductors i per monitors especialitzats en Educació Viària d’El Recreo Oci Educatiu com a personal de recolzament.

Instal·lacions

El Circuit disposa d’amples i ben distribuïdes instal·lacions, en les quals els escolars podran aprendre a circular per creuaments regulats per senyals verticals i semàfors, carrers d’únic i doble sentit de circulació, rotondes, passos per a vianants, voreres, a més de diferents tipus d’elements i senyalització. Estes són entre d’altres, les situacions que es van a trobar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge viari.

Característiques

Els principals avantatges que oferim mitjançant la realització d’este programa d’Educació i Seguretat Viària són:

 • Programa d’Educació Viària dissenyat per AVAE Escola de Conductors
 • Instal·lacions pròpies del Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.
 • Vehicles adaptats a cada grup d’edat.
 • Materials elaborats per la DGT al seu portal d’Educació Viària.
 • Aprenentatge progresiu en funció de l’edat.

Programa formatiu

Les activitats que realitzem des de l’Escola de Seguretat Viària han sigut confeccionades específicament atenent als grups d’edat dels xiquets i xiquetes respectant la distribució del sistema educatiu, de manera que es recomana l’accés progresiu a cada etapa.

Educació Infantil (0-6 anys)
Etapes 1 i 2: Seguretat Viària Infantil
Primer Cicle: 0-3 anys Activitat 1: Protecció en la jungla de trànsit Segon Cicle: 3-6 anys Activitat 2: El trànsit mitjançant els sentits

 

Educació Primària (6-12 anys)
Etapes 3, 4 i 5: Seguretat Viària Primària
Primer Cicle: 6-8 anysActivitat 3: El vianant i el creuament del carrer Segon Cicle: 8-10 anysActivitat 4: El conductor del teu propi cos Tercer Cicle: 10-12 anysActivitat 5: Conductor, atent a les distraccions

 

Educació Secundària (12-16 anys)
Etapes 6 i 7: Seguretat Viària Secundària
Curs 1-2: 12-14 anys Activitat 6: Els nostres amics els conductors Curs 3-4: 14-16 anys Activitat 7: Conseqüències de les bogeries al trànsit