817-3 ISO 9001 REC
817-9 ISO 14001 REC
817-Q ISO 39001 REC
  • Sistemes de Gestió de Qualitat. Certificat segons la norma ISO 9001: 2008 per a la Promoció i Gestió de l’Esport. Organització i Gestió d’Esdeveniments i Educació en Seguretat Viària.
  • Gestió Ambiental. Certificat segons la norma ISO 14001: 2004 per a la Promoció i Gestió de l’Esport. Organització i Gestió d’Esdeveniments i Educació en Seguretat Viària.
  • Gestió de Seguretat de Carreteres. Certificat segons la norma ISO 29001: 2013 Norma per a la Promoció i Gestió de l’Esport. Organització i Gestió d’Esdeveniments i Educació en Seguretat Viària.