Skip to content

Escola de seguretat viària

L'Escola de Seguretat Viària del Circuit Ricardo Tormo neix amb l'objectiu d'educar els més petits en matèria de seguretat viària des d'unes instal·lacions ubicades en una zona emblemàtica com és el traçat mundialista valencià. L'Escola de Seguretat Viària fa anys que forma alumnes amb la finalitat que aquests, en el futur, siguin conductors responsables i compromesos amb la seguretat viària.

A la Escola de Seguretat Viària, es persegueix la formació del comportament de la ciutadania com a usuari de la via pública, ja sigui com a vianant, ciclista, conductor o viatger. És un procés que cal fomentar entre els més petits, que seran els qui formaran part de la societat i d’un mateix espai. A més, es pretén sensibilitzar els usuaris sobre la importància de la prevenció i la necessitat d’una mobilitat segura, fomentar hàbits responsables, millorar valors de companyonia, respecte, treball en equip i realitzar una acció social, educativa i pedagògica per assolir més nivells de seguretat viària i més conscienciació del ciutadà.