Skip to content

Transparència

1.  INFORMACIÓ CORPORATIVA

1.1. Estructura Organitzativa

1.1.1. Dades bàsiques

·  Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.

·  Normes de creació i funcionament

·  Seus i adreces: Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Ctra. N III. sortida 334. -46380 Cheste- València

·  Instruccions i directrius

1.2. Govern i organització.

1.2.1. Òrgans de Govern, Direcció i Administració

·  Junta General d’Accionistes

·  Consell d’Administració

·  President: Hble. Sr. D. Vicent Marzà, Conseller d’Educació, investigació, Cultura i Esport.

·  Conseller: Il·lm. Sr. D. Raquel Tamarit, S.A. Cultura i Esport

·  Consellera: Il·lm. Sr. D. Fracesc Gamero, S.A. Hisenda

·  Conseller: Il·lm. Sr. D.Eva Coscollá Subsecretària Conselleria Educació, Cultura i Esport

·  Consellera: Il·lma. Sra. Dña. Isabel Castelló, Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

·  Conseller-apoderat: Il·lm. Sr. Sr. Josep Miquel Moya, Director General de l’Esport

1.2.2. Alts càrrecs i assimilats. Director General

Curriculum Vitae

Declaració de Béns i Drets Patrimonials

Declaració d’activitats

Despeses de viatge

Despeses Viatge 8 juny 2016

Despeses Viatge 22 desembre 2016

Despeses Viatge 13 febrer 2017

Despeses Viatge 29 novembre 2017

Despeses Viatge 30 novembre 2017

Despeses Viatge 14 desembre 2017

Despeses Viatge 19 desembre 2017

Despeses Viatge 7 febrer 2018

Despeses Viatge 3 – 5 agost 2018< /a>

Despeses Viatge 3 i 4 setembre 2018

Despeses Viatge 18 febrer 2019

Despeses Viatge 8 març 2019

Despeses Viatge 2 3 i 4 maig 2019

Despeses Viatge 16 i 17 maig 2019

Despeses Viatge 30 i 31 maig 2019

Despeses 4 de juny 2019

Despeses 29 de juny 2019

Declaració d’obsequis

1.3. Personal

Relació de Llocs de Treball 2015

Relació de Llocs de Treball 2016

Relació de Llocs de Treball 2017

Relació de Llocs de Treball 2018

Relació de Llocs de Treball 2019

Relació de Llocs de Treball 2020

Pla d’Igualtat (segell Fent Empresa)

Pla d’Igualtat (diploma)

 

2.    Relació amb els ciutadans

·  Cartera de serveis

·  Carta de serveis

3.   Xifres

·  Pressupost 2016 2017

·  Comptes Anuals

·  Informe Auditoria 

·  Contractes

·  Subvencions i Ajuts Públics

·  PMP< /a>

·  Moviments Bancaris

·  Informes de Tresoreria

Inscripciones e información