Skip to content

Seguretat

Coneix les nostres condicions d'accés, obligacions dels espectadors, informació sobre emergències...

Als accessos ia l’interior del circuit, es prohibirà l’accés o permanència a les persones que:
 
  • Accedeixin al recinte sense títol vàlid d’ingrés.
  • No ocupin les localitats de la classe i el lloc que corresponguin al títol d’accés al recinte de què disposin o accedeixin dolosament a zones no autoritzades.
  • No mostrin el títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organitzador.
  • Introduïu, porteu o utilitzeu qualsevol classe d’armes o d’objectes que puguin produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius.
li>
 • Tinguin envasos de begudes o aliments, que siguin de vidre, metall, fusta, ceràmica o similar.
 • Intentin Introduir, exhibir o elaborar pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb missatges que incitin a la violència, racisme o xenofòbia. >
 • Portin begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o es trobin sota els seus efectes.< /li>
 • Es trobin sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.
 • Incorrin a les conductes descrites com violentes, racistes, xenòfobes o intolerants a la llei 19/2007
 • Participen de manera activa en aldarulls, baralles, baralles o desordres públics
 • Aquells que amb la seva actitud posin en perill o causin molèsties a altres espectadors o usuaris.
 • Llanceu objectes sobre la pista.
 • Interrompen de manera no autoritzada a la pista.
 • Entonin càntics que incitin a la violència, al terrorisme oa l’agressió.
 • Introduïu qualsevol tipus d’animal o mascota. (excepte gossos guia segons el que estableix el RD 3250/1983).
 
Objectes no permesos
 
 • ARMES O QUALSEVOL ELEMENT QUE PUGUI USAR-SE COM TAL A JUDICI DE L’ORGANITZADOR
 • BEGUDES ALCOHÒLIQUES EN QUALSEVOL TIPUS D’ENVÀS
 • BEGUDES O ALIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS EN ENVASOS METÀL·LICS,  DE VIDRE, CERÀMIC O FUSTA INDEPENDENTMENT DEL CONTINGUT
 • RECIPIENTS AMB GAS
 • ARTEFACTES PIROTÈCNICS, EXPLOSIUS O FUMÍFERS
 • DROGUES O SIMILARS
 • PANCARTES QUE INCITEN A LA VIOLÈNCIA O QUE DIFICULTIN LA VISIBILITAT DE TERCERS
 • GOSSOS O QUALSEVOL ALTRE ANIMAL
 • CADIRES O CARPES PLEGABLES
 • ALIMENTS QUE REQUEREIXEN GANIVET PER AL SEU CONSUM
 
Objectes condicionats
 
 • MALETES DE VIATGE NOMÉS ZONA ESPORTIVA. HAN DE SER REGISTRADES
 • EQUIPS ELECTRÒNICS NOMÉS ZONA ESPORTIVA. HAN DE COMPROVAR FUNCIONAMENT I JUSTIFICAR.
 • INSTRUMENTS MUSICALS HAN DE TENIR AUTORITZACIÓ PRÈVIA, PER GRUPS I IDENTIFICATS
 • VMP I BICICLETES NOMÉS ZONA ESPORTIVA. HAN DE DISPOSAR D’AUTORITZACIÓ VISIBLE.
 • SPRAY PROTECTOR SOLAR PERMÈS NOMÉS SI NO ÉS INFLMABLE
 • OMBRETES. LA PART INFERIOR DEL MÀSTIL NO POT ACCEDIR, L’ALTRA NO HA DE MOLESTAR A ALTRES USUARIS
 • BANDERES. LA PART DEL MÀSTIL SERÀ DE PVC FLEXIBLE
 • PARAGUES. AMB PUNTA METÀL·LICA PRONUNCIANDA NO ESTÀ PERMESOS. LA RESTA SÍ.
 
Objectes sí permesos
 
 • CASCOS DE MOTO
 • EQUIPS DE CAPTACIÓ D’IMATGES NO PROFESSIONALS (SEGUN CONSIDERI L’ORGANITZACIÓ) I PER ÚS PRIVAT
 • RECIPIENTS DESTINATS A ALIMENTACIÓ DE NADÓ (JUSTIFICATS)
 • CARROS DE NADÓ. NO HAN DE BLOQUEJAR CAP RECORREGUT D’EVACUACIÓ, ESCALA O ESPAI D’UN TERCER
 • GOSSOS LAZARILLO
 • MOLETES EN PERSONES AMB MOBILITAT PARCIALMENT REDUÏDA
 • ENVASOS DE BEGUDA NO ALCOHÒLICA EN ENVASOS DE PLÀSTIC AMB TAP
 • GEL
 • ALIMENTS EN ENVASOS NO PROHIBITS. entrepans, SNACKS, ALIMENTS LLONXEATS, FRUITA TROSSEJADA
 • NEVERES DE PLATJA. MIDES MÀXIMES 50X50X50 CM
 • BORSES O MOTXILLES. MÀXIM 45X20X33 CM
 • VAIXELLA DE PLÀSTIC
 • Portar un bitllet d’entrada expedit a títol individual, de bitllet múltiple, d’abonament o de qualsevol altre títol que autoritzi els interessats a accedir al circuit, excepte als esdeveniments gratuïts.</li >
 • Ocupar les localitats de la classe i el lloc que es correspongui amb els bitllets d’entrada que siguin portadors, sense envair les àrees destinades a altres fins.
 • Conservar el vostre bitllet d’entrada fins a la sortida del recinte esportiu, havent de presentar-lo a requeriment de qualsevol empleat o col·laborador de l’organitzador, així com a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • Respectar la prohibició de fumar als establiments tancats destinats a espectacles i activitats recreatives d’acord amb la normativa en vigor.
 • Complir els requisits o condicionsd’accés i admissió establertes amb caràcter general per l’empresa i donats a conèixer mitjançant cartells visibles col·locats als llocs d’accés.</li >
Zona vídeo vigilada
Com a mesura de seguretat, els usuaris de les instal·lacions, podran ser gravats mitjançant circuits tancats de televisió als voltants del recinte esportiu, als seus accessos ia l’interior dels mateixos.
Registres
Els usuaris de les instal·lacions es poden sotmetre a registres personals així com de les seves bosses o motxilles dirigits a verificar les obligacions contingudes en les condicions d’accés per personal de seguretat privada titulat i o membres de les FFCCSE
 • CERTIFICAT UNE ISO 22320:2013
Al Circuit hi ha un pla d’emergència que s’activa en cas que les circumstàncies ho requereixin. les instal·lacions estan protegides amb mitjans de detecció, alarma i extinció adequats. a més el personal de la nostra plantilla està format per a les emergències i és part del seu treball ajudar a vostè en aquest supòsit.
 • PULSADOR D’INCENDIS
 • TELÈFON D’EMERGÈNCIES 24 HORES CIRCUIT: 96 2525222 EXT. 25222
 • EMERGÈNCIES GVA 112
 • AVISEU A QUALSEVOL UTILITZAT
 • DEMANA AJUDA IMMEDIATAMENT
 • SI TÉ CONEIXEMENT DEL FUNCIONAMENT DELS EXTINTORS, I EL FOC ESTÀ EN FASE DE CONAT, UTILITZEU-LOS
 • SI NO ÉS AIXÍ, TRACTE DE RETIRAR EL MATERIAL QUE ESTIGUI A PROP DEL FOC I PUGUI ARDER.
 • SORTIDA DEL RECINTE TANCANT TOTES LES PORTES I FINESTRES, EVITANT AIXÍ QUE EL FUM I EL FOC ES PROPAGUI AMB MAJOR RAPIDESA. (sense bloquejar-les)
 • AVISI I DESALLOTJAMENT A AQUELLES PERSONES QUE ES PUGUIN VEURE AFECTADES INCIALMENT PER L’INCENDI.
 • ABANS D’OBRIR UNA PORTA. TOCEU-LA, SI ESTÀ CALENT NO L’ABRA, HI HA FOC DARRERE.
 • MAI SURTI A UNES ESCALES ON HI HAGI FUM
 • MAI UTILITZI ELS ASCENSORS
EN CAS DE QUEDAR-SE ATRAPAT EN UNA HABITACIÓ
 • SI LA ZONA ES TROBA INUNDADA DE FUM DESPLACI’S GATEJANT I COL·LOQUEIX-SE UN PANY HUMIT A LA NAS I BOCA.
 • EVITEU L’EXTENSIÓ DEL FOC I EL FUM TANCANT LES PORTES. TAPAR LES RANURES AMB TRAPS, PREFERIBLEMENT HUMIDES.
 • DEMANA AJUDA PER INFORMAR DE LA SEVA SITUACIÓ, SI NO DISPOSA DE MITJANS BUSC UNA FINESTRA EXTERIOR PER ON DEIXAR-SE VEURE.
 1. PROTEGIR el lloc dels fets, ja que després d’un accident pot continuar la causa que el va originar i posar en perill més persones (foc, descàrrega elèctrica, etc.), allunyant l’accidentat , tallant el corrent, tancant el gas, etc.
 2. AVISAR, i demanar ajuda.
 3. SOCORRER, si té coneixements de primers auxilis, si no en té, no el mogui, i, si n’està conscient, tranquil·litzar-lo que els equips d’emergència estan en camí
 • Quan escolteu les sirenes o el missatge de megafonia: aixequi’s i surti de l’edifici o grada, no perdi el temps a recollir objectes personals. conservi la calma i camini, no corri, cap a la sortida més propera.
 • Tanqueu portes i finestres sense bloquejar-les.
 • No empenyeu els altres, hi ha temps suficient. Tingueu especial cura a les escales, agafeu-vos del passamans per evitar caure o fer caure als altres.
 • Ajude a sortir aquells que tinguin més dificultat
 • Si excepcionalment existís fum en el recorregut d’evacuació, camini ajupit i col·loqui’s un drap humit al nas i boca.
 • SOTA CAP CONCEPTE UTILITZARÀ L’ASCENSOR.
 • SEGUA EN TOT MOMENT LES INDICACIONS DEL PERSONAL DE L’EQUIP D’EVACUACIÓ.
 • UTILITZEU TAMBÉ LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA. (és a dir la més propera encara que no sigui l’habitual)
 • Un cop a la sortida acudiu al punt de reunió organitzat i informe d’absències o accidentats a l’interior.
 • A evacuació local del seu edifici acudeixi al punt de reunió més proper. (mínim de 15 metres de distància).
 • A evacuació general de tot el circuit acudiu al vostre vehicle a l’aparcament exterior del circuit.
 • Un cop al punt de reunió:
  • No marxeu fins que no us ho indiquin.
  • Col·labore amb els equips d’alarma per mantenir l’ordre.
  • Comuniqueu qualsevol absència que hagueu detectat.
  • Intenta calmar aquelles persones que es trobin alterades.