Skip to content

Responsabilitat Social Corporativa

Des del naixement del Circuit en 1999 s’han anat desenvolupant diferents polítiques que en 2017 van confluir en una primera memòria experimental de Responsabilitat Social Corporativa. En 2018 es desenvolupa i millora aquesta estructura amb la publicació en aquest apartat de la pàgina web dels nostres treballs en aquesta matèria. Una empresa pública com a Circuit del Motor i Promoció Esportiva S.A. no pot deixar de valorar el seu impacte en el seu entorn social i ambiental i tractar de millorar-lo en la mesura de les seues possibilitats. Per a evidenciar el nostre ferm compromís amb un model de desenvolupament sostenible. El Circuit Ricardo Tormo aplica uns elevats estàndards de transparència i se sotmet periòdicament a controls de qualitat, responsabilitat social i gestió mediambiental per empreses especialitzades en la matèria En els següents documents trobaràs totes la informació sobre els treballs en matèria de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa pública que gestiona el Circuit Ricardo Tormo, Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.

Codi Ètic de Conducta

Codi Ètic de Conducta (PDF)
 • Carta de la Direcció
 • La nostra cultura
 • El nostre compromís
 • La nostra normativa
 • Compliment

Política Anticorrupció

Política Anticorrupció (PDF):
 • Principis generals
 • Aplicació
 • Regals
 • Donacions
 • Extorsió i suborn
 • Pagaments de facilitació
 • Tràfic d’influències
 • Despeses de viatge i representació
 • Empreses proveïdores
 • Clients/as inapropiats
 • Socis/as empresarials

Política de Compres Responsables

 • Contractació
 • Criteris
 • Col·laboracions

Política de Seguretat i Salut

Política de Seguretat i Salut (PDF):
 • Compliment estricte de la legalitat.
 • Creació d’un entorn laboral segur i saludable.
 • Disposar dels mitjans adequats.
 • Implicació dels grups d’interés.
 • Informació.
 • Mantindre canals oberts de comunicació amb els grups d’interés que treballen i/o utilitzen les instal·lacions.

Política de Desenvolupament de Negoci

Política de Desenvolupament de Negoci (PDF):
 • Universalitat
 • Democratització
 • Millora contínua
 • Experiències